Pre aké firmy?

Na to aby bolo možné Vašu spoločnosť likvidovať, musí existrovať základný predpoklad a to, že majetok Vašej spoločnosti postačuje na úhradu všetkých jej záväzkov.

Ponuka je teda určená pre nasledovné spoločnosti:

  • spoločnosti spiace a nečinné,
  • všetky spoločnosti, ktoré vykonávali činnosť, dosahovali obraty, tržby, náklady, a je pri nich predpoklad, že všetky ich záväzky budú splatené a vyrovnané

Výsledkom celého procesu je, že spoločnosť bude trvalo vymazaná z Obchodného registra a nezostanú po nej žiadne podlžnosti.