Vaše povinnosti

Povinnosti počas likvidácie vykonáva likvidátor, ktorý smeruje spoločnosť do ukočenia jej činnosti, vysporiadania záväzkov a úplného výmazu z Obchodného registra.

Likvidátor plní všetky povinné administratívne úlohy, ktoré mu kladie Obchodný zákonník. Jeho úlohou je nielen zverejňovať v Obchodnom vestníku, ale predovšetkým vysporiadať všetky ekonomické záležitosti firmy, tak po stránke vecnej ako aj účtovnej.

Výsledkom jeho práce je trvalý výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Tieto činnosti vykonáva náš likvidátor v súčinnosti s Vami, nakoľko Vy poznáte Vašu spoločnosť najlepšie, viete ako podnikala, viete čo je potrebné dotiahnuť do konca. Všetko teda rieši náš likvidátor, plní zákonné termíny a povinnosti, Vy konáte už len ako spoločník firmy, to znamená, že podpisujete len úvodné a záverečné dokumenty po ukončení likvidácie.