Bez Daňového úradu

K likvidácii Vašej firmy sa viac nevyjadruje daňový úrad, nevydáva žiaden súhlas či nesúhlas s výmazom z Obchodného registra.

To však neznamená, že nie je účastníkom konania. Počas celého procesu môže otvoriť daňovú kontrolu, miestne zisťovania, vyrubovať nedoplatky, preplatky, započítavať preplatky. Likvidátor je povinný spolupracovať a predkladať dokumenty ku kontrole, ale aj hradiť prípadné nedoplatky tak, aby vysporiadal všetky nedoplatky. Až po vysporiadaní všetkých týchto nedoplatkov môže ukončiť likvidáciu a firmu vymazať.

Neznamená to však, že automaticky po vstupe do likvidácie Vás začne naháňať daňový úrad s kontrolami, je to len výnimočné, no stáva sa to.