Osoba likvidátora

Likvidátorom môžete byť Vy, likvidátora môžete vymenovať nášho. Je na Vašom rozhodnutí, či budete všetky povinnosti plniť Vy s našou pomocou, bez našej pomoci alebo prostredníctvom nášho likvidátora, ktorý vykoná všetky zákonom stanovené úkony a zabezpečí výmaz spoločnosti z Obchodného registra.