Trvanie likvidácie

Predídete zbytočnému predlžovaniu procesu likvidácie a vymažete Vašu spoločnosť z Obchodného registra v čo najrýchlejšom možnom čase.

Likvidácia spoločnosti trvá minimálne 6 mesiacov, so sprievodnými zápismi v Obchodnom registri a administratívnymi povinnosťami spolu 7 mesiacov. V prípade, že spoločnosť bude vykazovať nedoplatky voči daňovému úradu či sociálnej poisťovni po tejto dobe, predlžuje sa minimálna doba likvidácie na 12 mesiacov.

V prípade, že nepoznáte zákonné povinnosti likvidátora spoločnosti, túto lehotu nedodržíte a môžete ju pretiahnuť na omnoho dlhšiu dobu, čo stojí čas a peniaze.