Žiadne kone

Internet je plný pokútnych ponúk, podľa ktorých Vašu spoločnosť prepíšu na koníka s tým, že simulujú proces likvidácie.

Vašu spoločnosť v prípade využitia našej ponuky neprevádzate. Naďalej ste jej spoločníkom / majiteľom, menujete len nás ako likvidátorov, ktorí v priebehu pol roka Vašu firmu reálne vymažú z Obchodného registra.